رضایت و شادی شما باعث افتخار مرکز می باشد

 دستگاه تراش کفی طبی CNC
دستگاه تراش سه محوره، متخصصین ارتو دیس با استفاده از دیتای بدست امدهاز اسکنر فشار و یا اسکنر های سه بعدی و معاینه بالینی انجام شده اقدام به شناساییو تشخیص ناهنجارهای مریوط به پا و ساختار قامتی می نمایند. 

طراحی و ساخت انواع اورتز 

اورتز به وسیله ای گفته میشود که جهت کمک به بهبود عملکرد سیستم اسکلتی- عضلانی برای فرد تجویز میشود مانند اورتزهای کف پا ( کفی طبی)، ارتزهای مچ و کف پا (AFO)، انواع زانو بند جهت مشکلات مختلف زانو مانند انحراف زانو یا ارترز زانو، ارتزهای ستون فقرات و …                                             

طراحی و ساخت انواع پروتز

پروتز یا اندام مصنوعی به وسیله ای گفته میشود که جایگزین اندام فرد میشود مانند دست یا پای مصنوعی. پروتزهای زیبایی مانند انگشت مصنوعی و ….                                                       

 

ساخت انواع کفش طبی
کفش های طبی تمام چرم با زیره پیو مقاوم 

در رنگ بندی و اندازه های متفاوت