این مرکز در سال 1378 با هدف ارایه خدمات نوین و بروز دنیا به افرادی که نیاز به ارتز و پروتز دارند افتتاح گردید.

برای تیم مجرب این مجموعه افتخار بسیار بزرگی است  که با بیش از 22 سال تجربه موفق توانسته ایم حداکثر رضایت مراجعه کنندگان محترم را جلب نموده و سهم بسزایی در بهبود و سلامت جامعه داشته باشیم.                                                                                                                              

کلینیک ارتوپدی فنی بهار

  • کفی طبی و کفش طبی در دردکف پا 
  • کفی طبی و کفش طبی در کف پا صاف
  • کفی طبی و کفش طبی در خار پاشنه
  • کفی طبی و کفش طبی در آرتروز زانو
  • کفی طبی و کفش طبی در کمک به کنترل درد سیاتیک 
  • کفی طبی و کفش طبی در اصلاح  وضعیت راه رفتن کودکان 
  • کفی طبی و کفش طبی در بیماران دیابتی
  • کفی طبی و کفش طبی در زانو پرانتزی و ضربدری
  • کفی طبی و کفش طبی در پیچ خوردگی مچ پا
  • کفی طبی و کفش طبی در بی حسی پا